Smedegade

Smedegade 7
6950 Ringkøbing
99 74 20 49
centervest[mail]rksk.dk

 
     

Hjemmevejledningen i Center Vest har udgangspunkt fra hjemmevejlederkontoret i Smedegade 7, 6950 Ringkøbing. Huset er centralt placeret i midtbyen tæt ved mange af borgernes boliger og tæt på forretninger og forskellige tilbud i byen.

Huset er for borgere der er udviklingshæmmede eller har andre diagnoser som erhvervet hjerneskade og visse psykiske og sociale udfordringer. Borgerne modtager alle pædagogisk støtte, hjælp og vejledning fra pædagoger og/eller hjemmehjælpere. Vi arbejder med et kontaktpersonsystem, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson

Hjælpen gives både i borgerens eget hjem og i huset i Smedegade. Hjælpen kan bestå af:

  • personlig pleje
  • praktisk hjælp / rengøring
  • medicin
  • støtte og vejledning til økonomi
  • hjælp til post
  • hjælp til etablering af socialt netværk
  • samarbejde med arbejdsplads
  • samarbejde med pårørende
  • tøjvask
  • indkøb / nethandel 

Ud over at være et socialt samlingssted er det overordnede formål, at støtte borgerne i, at udvikle sociale kompetencer, og give mulighed for, at udvikle gode relationer, at indgå i et fællesskab, og selv tage ansvar for, at hjælpe til med driften af cafeen f.eks. hjælpe med madlavning, borddækning og oprydning.

Cafeen benyttes også til, at understøtte særligt udsatte borgere, så de igennem mulighed for frivilligt arbejde, og via den vej udvikle kompetencer og øge selvværdsfølelsen. Det er muligt for brugerne, at søge hjælp i cafeen både i og udenfor åbningstid, såfremt der opstår et akut behov.

Der ydes gruppeydelser i cafeen - som strikkeklub, ældrecafe med oplæsning af avis og fælles snak om hvad der foregår i verden. Det foregår i både ældreklubben der er for ældre over 50 år og ved Ungeaften, som er for unge under 50 år.

Det prioriteres, at der sker kompetenceudvikling af ansatte, så borgernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.