Holmehusene

  Holmegaardsbakken 22-30
   99 74 11 68
  centervest[mail]rksk.dk

 

Holmehusene er et døgndækket botilbud placeret på Holmegaardsbakken i Ringkøbing. Holmehusene består af 4 huse samt administrationsbygning. Der er vågen nattevagt. Personalesammensætningen på Holmehusene er pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter.

Botilbuddet henvender sig til voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som følge af en erhvervet hjerneskade.

Husene er ens udenpå, men forskellige inden i. Der er fællesarealer - stue og køkken - i alle huse. antallet af lejligheder varierer fra hus til hus men mellem 5-7 lejligheder. Hver lejlighed består af thekøkken, stue, soveværelse og badeværelse. Der er egen terasse til alle lejligheder. Alle lejligheder er i stueetage. 

I Holmehusene vil vi gerne være kendt for at være "væksthuse for livkvalitet, hvor vi understøtter det gode liv". Vi går efter gode løsninger sammen med beboerne, pårørende og andre samarbejdspartnere.

Vi lægger vægt på en neuro pædagogisk tilgang i forhold til hverdags rehabilitering, herunder støtte til øget selvstændighed og sociale kompetencer, i den daglige tilgang til borgerne. Hjælpen ydes altid ud fra den enkelte borgers mål og handleplan. Hjælpen ydes på baggrund af det vedtagne serviceniveau og de politiske visioner og politkkker. Vi sætter borgerne i centrum og bringer individuelle metoder i spil ved løsningen af kerneopgaven.

Borgerne visisteres gennem myndighed i Handicap og Psykiatri samt visitationen i Sundhed og Omsorg.

Administrationsbygningen består af kontorfaciliteter til den daglige leder samt centerleder og administration. Derudover er der mødefaciliteter og kan også bruges til fællesarrangementer som planlægges i samarbejde med borgere og personale.